Drivmedelsförmån för elbil?

By 10 oktober, 2018Nyheter

En anställd har förmån av fri elbil. Hon laddar bilen med arbetsgivarens laddare på arbetsplatsen.

Hur ska drivmedelsförmånen beräknas?

En drivmedelsförmån ska beräknas till marknadsvärdet inklusive moms avseende drivmedlet som förbrukats för den privat körningen multiplicerat med faktorn 1,2.

Enligt Skatteverket kan värderingen av fritt drivmedel i form av el göras utifrån dels uppskattad åtgång av el per mil, dels marknadsvärdet för elen (t ex priset per kilowattimme inklusive moms) uppräknat med faktor 1,2.

Leave a Reply