Regeringen förlänger skattefriheten för fri parkering på din arbetsplats till 31 mars 2022.

Syftet är att minska trängseln i kollektivtrafiken.