Glöm inte- Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer måste göra sin anmälan senast den 1 februari 2018

By 10 januari, 2018Nyheter

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett aktiebolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

 

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

 

företag

Till och med den 1 februari 2018 anmäler ni gratis i e-tjänsten. Sedan kommer det att kosta 250 kronor.

Behöver du hjälp? Vänligen kontakta din kontaktperson.

 

Leave a Reply