Ska revisorsplikten återinföras för alla bolag?

By 26 december, 2017Nyheter

”Full fart bakåt” skriver SRFs förbundsdirektör Roland Sigbladh i en artikel om förslaget.

Tvärt emot övriga Europa finns nu ett förslag på att återinföra revisionsplikten för samtliga aktiebolag igen.

Ett av argumenten sägs vara att brottsligheten skulle öka nu när anmälningarna från revisorerna samt dem orena revisionsberättelserna har minskat.  Av samtliga bolag har antalet som har kvar revisorer minskat med 60%.

Ett annat argument är att kvalitén på årsredovisningarna kraftigt har minskat. Ett vanligt fel är summerings felen men enligt SRFs förbundsdirektör Roland Sigbladh är det ett kortvarigt problem eftersom årsredovisningarna framöver kommer att lämnas in digitalt.

Ta del av rapporten här.

bolag

 

 

Leave a Reply