Redovisning och ekonomitjänster

10 oktober, 2018 in Nyheter

Drivmedelsförmån för elbil?

En anställd har förmån av fri elbil. Hon laddar bilen med arbetsgivarens laddare på arbetsplatsen. Hur ska drivmedelsförmånen beräknas? En…
Read More
6 oktober, 2018 in Nyheter

Glöm inte att fyllnadsinbetala för att undvika ränta

Fyllnadsinbetalning senast 2018-10-12 För att undvika ränta beräknat på underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr bör du…
Read More
6 oktober, 2018 in Nyheter

Får jag göra avdrag för kostnader som jag har haft innan företaget startades?

En fråga som vi ofta får när vi hjälper till med att starta företag är vilka kostnader som man får…
Read More
10 maj, 2018 in Nyheter

Vilka regler gäller för arkivering?

Nedan sammanfattar vi kortfattat vilka regler som gäller för arkivering. Du har skyldighet att spara ditt bokföringsmaterial i sju år…
Read More