Höjd milersättning på förslag

Nytt belopp för milersättning Under många år har beloppet för milersättning varit 18,5 kr men nu har regeringen föreslagit att schablonbeloppet för resor med egen bil i tjänsten ska höjas från 18,5 kr till 25 kr per mil.